Tách PDF theo trang

Free PDF splitter. Chia các phạm vi trang cụ thể hoặc trích xuất các trang thành một tài liệu riêng

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Cách tách PDF thành nhiều tệp

Dưới đây chúng tôi cho thấy cách chia tệp PDF trực tuyến.

 1. Tải lên tệp của bạn

  Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

  Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
  Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

  Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

  Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

  Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

  Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

  Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

 2. How to save multipage PDF into separate pages

  Want to split every PDF page to a separate document? Select 'Extract every page into a PDF'.

 3. How to extract every 2 pages from PDF

  Want to extract every two pages into a new PDF? An example would be an original 12 pages document being split into 6 smaller documents, having 2 pages each. First document has pages 1 and 2, next one has pages 3 and 4 and so on.

  Click 'More options', then select 'Split every X pages'.

  In the next screen, displaying all pages, type '2' into the number of pages field.

 4. How to split PDF by every X page

  Let's say you have a 12 pages document and you'd like to split it into 3 documents, each containing 4 pages from the original. Here's how to do it.

  Click 'More options', then select 'Split every X pages'.

  In the next screen you can set the number of pages the resulting documents should contain.

 5. How to visually select PDF pages to split at

  You want to split the document at certain pages. For example a 12 pages document needs to be split in two, first part should have first 3 pages and the second part the remaining 9 pages.

  Choose 'Select pages to split'. The next screen should display all pages in the document.

  Click on pages. You should see a color coded visual preview of how the document will be divided.

  Example: Click on page 4 and page 10 if you want to split the document in 3 parts: first containing pages 1-4, second containing pages 5-10 and last pages 11 to the end.

  Wrong selection? Just click the same page again to undo. There's also a 'Reset selection' button in the top part of the page to start over.

Sẵn sàng chia tệp của bạn?

Tách tập tin PDF trực tuyến