แยก PDF ออกตามหน้า

Free PDF splitter. แยกเลขหน้าที่ต้องการหรือทุกหน้ามาใส่เอกสารใหม่

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

วิธีแยก PDF ออกเป็นหลายไฟล์

ข้างล่างเราจะแสดงวิธีแบ่งไฟล์ PDF ออนไลน์.

 1. อัพโหลดไฟล์ของคุณ

  ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

  หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
  Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

  กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

  Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

  คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

  ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

 2. How to save multipage PDF into separate pages

  Want to split every PDF page to a separate document? Select 'Extract every page into a PDF'.

 3. How to extract every 2 pages from PDF

  Want to extract every two pages into a new PDF? An example would be an original 12 pages document being split into 6 smaller documents, having 2 pages each. First document has pages 1 and 2, next one has pages 3 and 4 and so on.

  Click 'More options', then select 'Split every X pages'.

  In the next screen, displaying all pages, type '2' into the number of pages field.

 4. How to split PDF by every X page

  Let's say you have a 12 pages document and you'd like to split it into 3 documents, each containing 4 pages from the original. Here's how to do it.

  Click 'More options', then select 'Split every X pages'.

  In the next screen you can set the number of pages the resulting documents should contain.

 5. How to visually select PDF pages to split at

  You want to split the document at certain pages. For example a 12 pages document needs to be split in two, first part should have first 3 pages and the second part the remaining 9 pages.

  Choose 'Select pages to split'. The next screen should display all pages in the document.

  Click on pages. You should see a color coded visual preview of how the document will be divided.

  Example: Click on page 4 and page 10 if you want to split the document in 3 parts: first containing pages 1-4, second containing pages 5-10 and last pages 11 to the end.

  Wrong selection? Just click the same page again to undo. There's also a 'Reset selection' button in the top part of the page to start over.

พร้อมที่แยกไฟล์หรือไม่

แยกไฟล์ PDF ออนไลน์