Flatten PDF

Makes fillable PDFs read-only. Print & scan in one step

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 50 MB and 3 tasks per hour.

How to Make PDF Forms Non-Editable

Convert PDF pages to images so text can’t be copied or modified


Below we show how to make PDF forms or whole pages uneditable.

Ladda upp dina filer

Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

Vill du inte ladda upp dina filer och jobba med dem offline?
Try Sejda Desktop. Samma funktioner som online tjänsten och filerna lämnar aldrig din dator.

Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

Option 2: Make fillable PDF form fields un-editable

Choose this option if you want to turn a fillable PDF into a read-only version, so existing fields cannot be changed anymore. Affects only form fields

Option 3: Flatten whole PDF page as an image

Choose this option if you want to convert PDF pages into un-editable versions. Each page will be converted to an image, so text cannot be copied or modified directly.

Ready to flatten your PDF? Let's go!

Flatten PDF online