Szyfrowanie i Zabezpieczanie PDF online

Chroni plik za pomocą hasła i uprawnień

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 200 stron lub 50 MB and 3 tasks per hour.

Jak ochronić PDF hasłem

Below we show how to encrypt a PDF file with a password and how to apply PDF restrictions.

 1. Wyślij swoje pliki

  Pliki są bezpiecznie przesyłąne przez zaszyfrowane połączenie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetwarzaniu, są permanentnie usuwane.

  Wolisz nie wysyłać plików i pracować z nimi offline?
  Try Sejda Desktop. Te same funkcje jak usługa online, ale pliki nigdy nie opuszczają komputera.

  Kliknij 'Wyślij' i wybierz pliki z lokalnego komputera.

  Przeciąganie i upuszczanie plików też działa.

  Pliki Dropbox lub Google Drive

  Mozesz także wybrać pliki PDF z Dropbox lub Google Drive.

  Rozszerz menu 'Wyślij' i wybierz swoje pliki.

 2. Choose a strong password

  When opening the document, users will be asked to provide this password. Make sure it's a strong password, recommended 16 characters or more.

  Optionally, choose an owner password as well

  This is the password that users will be asked when attempting to make changes to the document, after the document is already opened.

 3. Select optional PDF restrictions

  Choose what PDF features should be allowed. For example printing can be restricted, or filling forms and commenting can be disabled

  Depending on the software used for opening the PDF file, these permissions may or may not be enforced.

 4. Save your changes

  Click Encrypt PDF and then Download your protected PDF.

Ready to password protect your PDF?

Password protect PDF